Agenda

De verborgen kracht van…

maandag 19 februari 2018 19:00 tot 21:30
Ook in jouw team werken vrijwilligers die op psychisch gebied veel achter de rug hebben. Soms kan deze problematiek voor de ander lastig zijn, bijvoorbeeld door onbekendheid met de problemen, door schaamte of taboe. Tijdens deze training krijg je meer inzicht en inlevingsvermogen in verschillende (psychiatrische) achtergronden. Er zijn ervaringsdeskundigen aanwezig die hiervoor zijn opgeleid, waardoor je alles kan vragen. Dé uitgelezen kans om al jouw vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en om jouw eigen vooroordelen onder de loep te nemen.

Social Media Training

maandag 19 februari 2018 19:15 tot 21:00
NLdoet is een jaarlijks terugkerend evenement wat landelijk breed uitgemeten wordt in de pers en op social media. Tijdens deze avond worden de verschillende kanalen besproken. En wordt er uitgelegd wat je het beste via welk kanaal kan gaan verspreiden, hoe vaak en hoe je een goede post maakt. Spreekt dit je aan? Geef je dan op via de aanmeldlink! Heb je op voorhand al vragen geef deze dan door bij de aanmelding.

Bruggenbouwers

dinsdag 20 februari 2018 09:30 tot 14:00
Om Bruggenbouwer te worden, is het belangrijk dat je ervaringsdeskundig bent; je hebt van dichtbij gezien of je weet uit eigen ervaring hoe het is om te leven op de armoedegrens en/of hoe allochtone ouderen soms in een isolement leven. Je kent de vragen, zorgen en belemmeringen, maar ook de kansen en mogelijkheden. ‘Bruggenbouwers’ is een leertraject voor en door deze ervaringsdeskundigen. Het doel is om kwetsbare burgers binnen de eigen doelgroep te bereiken en te activeren. De ervaring leert namelijk dat ervaringsdeskundigen mensen uit vergelijkbare situaties goed weten te bereiken. De eerste groep Bruggenbouwers is inmiddels begonnen om vanuit eigen kracht ondersteunende initiatieven te ontwikkelen die een verschil kunnen maken in de doelgroep. Bruggenbouwers… - verbinden vanuit kracht - empoweren - investeren in netwerken - verlagen drempels - signaleren binnen de doelgroep - dragen kennis over - stimuleren mensen in actie te komen - betekenen iets voor een ander

Inloopspreekuur regelingen & voorzieningen

Burgemeester Drijbersingel 11 - dinsdag 20 februari 2018 10:00 tot 12:00
Zwolse mantelzorgers met vragen over regelingen, vergoedingen, mantelzorgwaardering, respijtzorg, voorzieningen en ander ‘papierwerk’ kunnen wekelijks terecht op het inloopspreekuur van Steunpunt Mantelzorg (ZwolleDoet!) in ‘De Drijber’.

Herstellen Doe Je Zelf

dinsdag 20 februari 2018 14:00 tot 16:00
Praktijkervaringen laten zien dat de deelnemers zich geïnspireerd en ondersteund voelen door de ervaringsdeskundige cursusleiders. Uit effectonderzoek blijkt dat de methode positieve effecten heeft op belangrijke aspecten van herstel, zoals empowerment, hoop en zelfvertrouwen.

Cultuursensitieve zorg voor iemand met dementie

dinsdag 20 februari 2018 17:00 tot 19:30
Wat zijn de ervaringen en voorkeuren van migrantengroepen rondom leven met zorg bij dementie. Vragen die centraal staan zijn: - wat zijn uw ervaringen met het leven met dementie? - Wat gaat goed in dit opzicht? Waar bent u trots op? - Waar hebben ouderen met een andere culturele achtergrond behoefte aan als het gaat om (dementie) zorg? - Waarover bent u tevreden? - Waar loopt u tegenaan in de huidige zorg? Laat jij je stem horen over goede zorg voor migrantenouderen? Kom dan naar deze bijeenkomst.

Alzheimer Café Zwolle - bewegen en dementie

dinsdag 20 februari 2018 19:00 tot 21:30
Deze avond zal in het teken staan van bewegen en dementie. Bewegingspsycholoog Krista Janzen zal ons meer vertellen over welke bewegingsmogelijkheden er zoal zijn voor mensen met dementie. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Mantelzorgsalon

vrijdag 23 februari 2018 10:00 tot 12:00
Binnen de mantelzorgsalon kunnen mantelzorgers/zorgvragers onder genot van een kopje koffie in contact komen met andere mantelzorgers/zorgvragers, ervaringen uitwisselen en de zorg voor hun naaste delen met vrijwilligers en professionals. Daarnaast is er maandelijks een ontspannende activiteit. Wegens enorm succes is er op 23 februari vanaf 10.00 uur een speciale vervolg dia voorstelling over “Zwolle van vroeger en nu” door Dick en Coleta Hogenkamp. Onder begeleidende uitleg van Dick Hogenkamp worden op het ene scherm een historische Zwolse foto en op het andere scherm een foto van de huidige situatie getoond. De diavoorstelling geeft een prachtig en herkenbaar beeld over Zwolle van vroeger en nu!

Inloopspreekuur regelingen & voorzieningen

Burgemeester Drijbersingel 11 - woensdag 28 februari 2018 14:00 tot 16:00
Zwolse mantelzorgers met vragen over regelingen, vergoedingen, mantelzorgwaardering, respijtzorg, voorzieningen en ander ‘papierwerk’ kunnen wekelijks terecht op het inloopspreekuur van Steunpunt Mantelzorg (ZwolleDoet!) in ‘De Drijber’.

Iemand met een verslaving in je omgeving

dinsdag 06 maart 2018 19:30 tot 21:00
Op 6 maart om 19.30 wordt er een voorlichtingsavond gegeven door Arjan Lamslag van Tactus Verslavingszorg. Tijdens deze bijeenkomst komen bovenstaande vragen aan bod. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit ervaringen delen: “Als je in hetzelfde schuitje zit, dan kan je van elkaar leren”, is de gedachte. Aan de hand van een aantal casussen wordt er gepraat over ervaringen van deelnemers en de adviezen die er zijn rondom dit thema. tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit ervaringen delen: “Als je in hetzelfde schuitje zit, dan kan je van elkaar leren”, is de gedachte. Aan de hand van een aantal casussen wordt er gepraat over ervaringen van deelnemers en de adviezen die er zijn rondom dit thema.

En Nu Jij! een doe-praatclub voor Brusjes

woensdag 07 maart 2018 15:30 tot 17:00
In de brusjesgroep ontmoet je andere kinderen met een bijzondere broer of zus. Je praat met elkaar over hoe het voor jou is om zo'n broer of zus te hebben. Je doet samen leuke dingen. Je kunt vragen stellen aan andere brusjes of aan de begeleiding. De groep komt vijf keer bij elkaar. Voor ouders zijn er twee ouderavonden. (wisselt per groep)

Training Maatjes

maandag 12 maart 2018 19:00 tot 21:00
Maatjes maken het verschil. Niet alleen voor de hulpvrager zelf; maar ook voor diens omgeving. Doordat je tijd doorbrengt met de ander, krijgen de naasten van die persoon ruimte voor zichzelf. Dus, sta jij stevig in je schoenen? Leen ze eens uit aan een ander. Je bent een volwassene die in staat is tot zelfreflectie, stabiel en betrouwbaar is, kan relativeren en communiceren en respect heeft voor anderen. En ben je 2 à 3 uur per 14 dagen beschikbaar? Meld je nu aan!

Masterclass voor penningmeesters

maandag 12 maart 2018 19:15 tot 22:00
Als penningmeester heb je als één van de drie (naast voorzitter en secretaris) verplichte leden van het bestuur van de vereniging, een essentiële rol. De voornaamste taak is het beheer van de financiën van de vereniging, het opstellen van een jaarbegroting, het verstrekken van periodieke financiële informatie aan het bestuur en de financiële verantwoording. De uitvoering van de taak van de penningmeester kan per vereniging anders georganiseerd zijn. Het klinkt misschien heel eenvoudig, maar hoe organiseer je dit als penningmeester en hoe beperk je de risico’s die de vereniging en/of stichting en het bestuur lopen? Tijdens masterclass voor penningmeesters komen in twee avonden vele facetten van het penningmeesterschap aan de orde.

Alzheimer Café Zwolle - dementie en behoud van spreken en handelen

dinsdag 20 maart 2018 19:00 tot 21:30
Tijdens deze avond komen er een ergotherapeut en een logopedist van ZGIJV (Zonnehuis Groep IJssel Vecht), toelichting geven over wat zij kunnen bieden aan mensen met dementie en behoud/trainen van functies als spreken en handelen (organiseren) De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Lunchbijeenkomst formele en informele zorg

donderdag 22 maart 2018 12:00 tot 14:00
Hoewel er ‘tools’ zijn voor medewerkers die samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers, is er nog geen ‘tool’ die voorziet in samenwerking tussen deze groepen. Het project ‘Team van de Toekomst’ wil hierin voorzien. Om tot het doel te komen zijn er bij Atlant in Apeldoorn ‘pilots’ uitgezet en is men al 3 jaar met succes bezig met het Team van de Toekomst. Benieuwd naar het verhaal? Rianne Burgers en Jolanda Looijen komen hun tools en tips vertellen op donderdag 22 maart!

Mantelzorgsalon

vrijdag 23 maart 2018 10:00 tot 12:00
Binnen de mantelzorgsalon kunnen mantelzorgers/zorgvragers onder genot van een kopje koffie in contact komen met andere mantelzorgers/zorgvragers, ervaringen uitwisselen en de zorg voor hun naaste delen met vrijwilligers en professionals. Daarnaast is er maandelijks een ontspannende activiteit.

LinkedIn training

dinsdag 27 maart 2018 19:15 tot 20:30
Het vertellen van een verhaal is een belangrijke vaardigheid. Wanneer je een verhaal vertelt, vertelt dit indirect ook iets over jou. Dit geldt ook voor jouw online profiel. Wil jij jouw online verhaal en het verhaal van de organisatie waarvoor jij vrijwillig werkt nog beter vertellen? En wil jij leren hoe jij je profileert op LinkedIn: welke indruk krijgen mensen van jou wanneer ze jouw profiel bekijken?

Plusmodule: Kernkwadranten en kencirkel

woensdag 28 maart 2018 19:00 tot 22:00
Deze plusmodule gaat over jouw kwaliteiten en valkuilen bij vrijwilligerswerk. Je ontdekt jouw grootste ontwikkelpunt. En als je dat eenmaal weet, wat dan? Hoe verander jij jezelf zodanig, dat jouw ontwikkelpunt een nieuwe kwaliteit wordt? Tien praktische tips voor een antwoord op de vraag ' hoe verander ik mijzelf? '.

Help, ik zoek vrijwilligers

woensdag 28 maart 2018 19:15 tot 21:30
Na het plenaire gedeelte gaan we Creatief Denken toepassen. En nu we toch in de creatieve modus zitten is het een mooie kans om te kijken naar vrijwilligerswerving en -behoud. Weg met de flyers of oproepen op de website. Maar wat dan? En hoe zorg je ervoor dat je vrijwilligers niet wegjaagt? In de deze sessie ervaar je aan de hand van creatief denken wat je eigen vaste denkkaders zijn en hoe je hier uit kunt stappen om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Ervarings(des)kundig? ‘Inzetten van eigen ervaring in contact met de ander’

woensdag 04 april 2018 19:15 tot 22:00
Ervaringsdeskundigheid is op dit moment een ‘hot topic’ in de zorg in de brede zin. Het inzetten van je eigen levenservaring als vrijwilliger kan iemand ondersteunen, maar het kan ook zeker een valkuil zijn. In deze module kijken we naar de voor- en nadelen van het vertellen over je eigen ervaring en eigen leven. “Ik deed dat altijd zo”, of “Ik weet hoe je je voelt”… hoe goed bedoeld ook, kan precies averechts werken. We gaan onderzoeken hoe je dit wel (en wanneer niet) kunt inzetten. En als we het dan toch over ervaring hebben; wat is eigenlijk het verschil tussen een ervaringsdeskundige en iemand die uit eigen ervaring over een onderwerp verteld?

Ontdek Samen Autisme-dag

zaterdag 07 april 2018 09:30 tot 16:45
Ontdek SAMEN Autisme-dag op 7 april aanstaande in Zwolle. Voel je welkom. We bieden een laagdrempelige dag met diverse (ervaringsdeskundige) professionals en uiteraard heel veel verhalen. We starten met boeiende presentaties van André Rietman (neuropsycholoog), waarna we ons opsplitsen met voor ieder wat wils. Uiteraard hoef je niet aan te sluiten bij de presentaties en kun je ook een praatje maken met een van de vrijwilligers in de centrale hal, of een boekje lezen in de stilteruimte. We bieden korte en doelgerichte presentaties in een ontspannen sfeer. Ontmoet Marian Bruijnzeels, Marc Beek, Leonie, Natasja Hoogerheide, Jacqueline Dalinghaus, Roy Houtkamp, Wilco Voulon, Janita ter Haar, Marieke de Blank, Raymond van den Bor en Jasper Kok-Roosjen. De presentaties zijn geschikt voor mensen met autisme, hun ouders, partners en andere familieleden, professionals uit de zorg en onderwijs, leden van wijkteams, besturen, verenigingen en ouderinitiatieven.

Beursvloer Zwolle 2018

Mercure Hotel Zwolle - woensdag 11 april 2018 17:00 tot 20:00
Op woensdag 11 april 2018 opent om 17.00 uur bij Mercure Hotel Zwolle na de traditionele gong de beurs van vraag en aanbod. Ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven hebben anderhalf uur de tijd om tot één of meerdere matches te komen.

Alzheimer Café Zwolle - dementie en intmiteit en seksualiteit

dinsdag 17 april 2018 19:00 tot 21:30
Tijdens deze avond is het onderwerp 'intimiteit en seksualiteit in je relatie'. Ria Krabbedam van Alzheimer Nederland. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Kracht van herinneringen*

donderdag 19 april 2018 11:00 tot 13:00
De kracht van de herinneringen is een project van 5 bijeenkomsten voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorger. De bijeenkomsten duren 2 uren en bestaan uit twee gedeeltes. Alle trainingen bevatten een lunch en hebben altijd dezelfde opbouw. In het eerste gedeelte worden er samen herinneringen opgehaald. Dit wordt gedaan aan de hand van een thema en betreft een onderwerp van vroeger, bijv. de schooltijd, werk of het huwelijk. In het tweede gedeelte wordt de groep gesplitst in mantelzorgers en de personen met dementie. Tijdens dit gedeelte wordt de lunch (die door de organisatie wordt geregeld) geserveerd en kunnen de mantelzorgers in een kleinere groep informatie en/of ervaringen uitwisselen. De personen met dementie krijgen onder begeleiding van ervaren vrijwilligers een ontspannende activiteit aangeboden. De bijeenkomsten worden gegeven door twee beroepskrachten.

Mantelzorgsalon

vrijdag 20 april 2018 10:00 tot 12:00
Binnen de mantelzorgsalon kunnen mantelzorgers/zorgvragers onder genot van een kopje koffie in contact komen met andere mantelzorgers/zorgvragers, ervaringen uitwisselen en de zorg voor hun naaste delen met vrijwilligers en professionals. Daarnaast is er maandelijks een ontspannende activiteit.

Alzheimer Café Zwolle - dementie en mantelzorg

dinsdag 15 mei 2018 19:00 tot 21:30
Tijdens deze avond zal iemand met een dementie en zijn/haar mantelzorger ervaringen komen delen met ons. Waar lopen ze tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Mantelzorgsalon

vrijdag 25 mei 2018 10:00 tot 12:00
Binnen de mantelzorgsalon kunnen mantelzorgers/zorgvragers onder genot van een kopje koffie in contact komen met andere mantelzorgers/zorgvragers, ervaringen uitwisselen en de zorg voor hun naaste delen met vrijwilligers en professionals. Daarnaast is er maandelijks een ontspannende activiteit.

Alzheimer Café Zwolle - dementie en muziek

dinsdag 19 juni 2018 19:00 tot 21:30
Muziek heeft op[ vele mensen een bijzondere invloed. Emma Jung, muziektherapeute van 't Zand, vertelt ons graag hoe muziek ingezet kan worden voor mensen met dementie. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen.

Mantelzorgsalon

vrijdag 29 juni 2018 10:00 tot 12:00
Binnen de mantelzorgsalon kunnen mantelzorgers/zorgvragers onder genot van een kopje koffie in contact komen met andere mantelzorgers/zorgvragers, ervaringen uitwisselen en de zorg voor hun naaste delen met vrijwilligers en professionals. Daarnaast is er maandelijks een ontspannende activiteit.

Nieuws

Groepsklus door Overijsselse jonge ambtenaren

Jonge ambtenaren (tussen 18 en 35 jaar) in de provincie zetten zich in hun dagelijks werk in voor verschillende Overijsselse publieke organisaties. En keer per jaar wordt een dag georganiseerd voor en door deze Overijsselse jonge ambtenaren, de OJA-dag. Op die dag luisteren zij naar inspirerende sprekers en ontmoeten ze elkaar. Maar ze willen ook graag cht iets doen om iets te betekenen voor maatschappelijke organisaties in Zwolle.

Mantelzorgwaardering 2017

Vorige week heeft de 3-daagse uitreiking van de mantelzorgwaardering plaatsgevonden! Dit waren drie overweldigende, bijzondere en waardevolle dagen! Er zijn veel nieuwe mantelzorgers bij ons op de locatie geweest. Fijn dat ook zij ons hebben kunnen vinden!

Wat betekent de nieuwe AGV voor jou organisatie!

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Bestedingspunten VVV-cadeaukaart

De vvv-cadeaukaart, die mantelzorgers voor hun inzet hebben ontvangen, is te besteden bij diverse winkelketens. Tijdens de uitreiking is een lijst uitgegeven waar Deen Supermarkten en Kijkshop nog op genoemd staan. Deze bedrijven nemen de cadeaukaart helaas niet aan.

Bereidheid van mantelzorgers kent grenzen

De behoefte aan mantelzorg zal de komende jaren fors toenemen, maar de bereidheid om te zorgen groeit daarin niet mee. Van de Nederlanders die op dit moment (nog) niet zorgen ervaart 70% restricties om te gaan zorgen voor een ander. Daarnaast is het aandeel dat vindt dat je hulp zoveel mogelijk van je netwerk moet krijgen, fors gedaald. De bereidheid van mantelzorgers heeft zijn grens bereikt, concludeert Mezzo naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde mantelzorg cijfers uit het rapport Voor Elkaar? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).