ANBI

Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDOET! is door de Belastingdienst als een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) een aangemerkt.

RSIN / fiscaal: 005956547

Contactgegevens:
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle

Postbus 1064
8001 BB Zwolle

038 - 422 5200

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel door middel van professionele ondersteuning een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en coördinatie van het vrijwilligerswerk, de informele zorg en mantelzorg en de vrijwillige hulpverlening in Zwolle en omstreken zonder het maken van winst en voorts met hetgeen met een en ander rechtstreeks in verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleid:
Het beleidsplan is opgesteld voor 2014-2016.

Bestuur:
De Raad van Bestuur van Stichting Travers wordt gevormd door de heer A.W. Bosch (voorzitter). Het toezicht op het bestuur van de stichting wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
Stichting Travers is bestuurder van alle overige stichtingen, waaronder Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!, binnen de Travers-groep.

Zie Raad van Bestuur Travers

Zie Raad van Toezicht Travers

Beloningsbeleid Travers

Bestuur
De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en zal bovendien passend zijn.

Medewerkers in loondienst van de stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! ontvangen een salaris conform de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening met de hierbij van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling.

 

Jaarverslag

Zie jaarverslag 2016