Disclaimer en Privacy


ZwolleDoet! doet haar uiterste best om de informatie op de website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Daarom kan aan de informatie op de pagina’s van de website van ZwolleDoet! (en de subsites) geen rechten worden ontleend.
ZwolleDoet! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten, wegens vermeende onjuistheden of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen. Evenmin is ZwolleDoet! aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Wij stellen het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt via info@zwolledoet.nl.

ZwolleDoet! mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. ZwolleDoet! is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
Op de pagina’s van ZwolleDoet! kunnen links naar instellingen en organisaties zijn opgenomen. ZwolleDoet! is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor teksten, beeldmateriaal en logo''s. Wanneer u de informatie op deze site wilt gebruiken voor eigen (zakelijke) doeleinden, dien je hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te vragen. Je kunt jouw verzoek met vermelding van het doel mailen aan Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!: info@zwolledoet.nl
 

Privacystatement

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

ZwolleDoet! verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens alleen als je deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website) verstrekt aan ZwolleDoet!, tenzij anders is aangegeven in dit privacy statement.
Als je je registreert op de website, middels een aanvraag-/inschrijfformulier of een account aanmaakt, word je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen; naam, telefoon, e-mailadres en geboortedatum. Deze gegevens zijn verplicht. Deze gegevens zijn niet zichtbaar op de website.
In de volgende gevallen worden bepaalde gegevens getoond:
- Contactgegevens behorende bij een vacature: deze kunnen alleen opgevraagd worden door mensen die geregistreerd/aangemeld zijn. De verstrekte gegevens behorende bij de vacature worden door contactpersoon zelf ingevuld op het visitekaartje.
- Bij het melden van aanbod op de site kan er voor gekozen worden dit niet anoniem te doen. (dan is echter alleen de naam zichtbaar, maar nooit de contactgegevens.)
- Mensen die geen visitekaartje hebben kunnen niet reageren op dit aanbod.
- Mensen met visitekaartje kunnen reageren, maar zien daarbij nooit de contactgegevens van de aanbieder.
- Gegevens uit aanvraag-/inschrijfformulieren worden ingevuld in ons registratiesysteem. Alleen medewerkers van ZwolleDoet! kunnen gegevens inzien in het systeem.
- Persoonlijke informatie zullen wij nooit uitwisselen met anderen, tenzij je hier zelf toestemming voor hebt gegeven.
Indien je een klacht bij ons indient (bijvoorbeeld over informatie op de website), een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij je gegevens alleen voor zover dit nodig is om klacht af te handelen of je e-mail of vraag te behandelen of beantwoorden.
Wij controleren regelmatig de aangemelde verzoeken, vacatures, aanbiedingen e.d. Indien wij ongepast gebruik constateren, ondernemen we gepaste actie. ZwolleDoet! heeft het recht om de teksten aan te passen. ZwolleDoet! werkt conform richtlijnen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gedragscode

ZwolleDoet! vraagt haar gebruikers om zich te houden aan algemene richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet. Houd ook online dezelfde gedragsstandaard aan als in het gewone leven. Op het moment dat je een oproep of aanbod hebt geplaatst en iemand heeft zijn/haar hulp aan jou aangeboden, is een reactie gewenst. Ook indien je aanbod/oproep niet meer relevant is.

‘Eigen inschatting’

Wanneer er een match tot stand komt via ZwolleDoet! blijft het ook altijd van belang dat je zelf een goede inschatting maakt van de persoon die zijn of haar hulp aan jou aanbiedt. Is er een persoonlijke en/of professionele klik? Wekt de ander jouw vertrouwen? Vraag bijvoorbeeld ook een bekende (familielid, vriend, buurman) om bij een kennismakingsgesprek aan te schuiven. Samen kun je een betere inschatting maken.

Minderjarigen

Aanmelden op de website kan ook door minderjarigen gedaan worden, bijvoorbeeld leerlingen die op zoek zijn naar een maatschappelijke stage. Indien minderjarigen aanbod in de vrijwilligersbank tonen, wordt geadviseerd dit anoniem te doen.

Doeleinden voor de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw gegevens voor zover dit nodig is om jouw vraag of aanbod uit te voeren. Jouw gegevens worden niet op de website gepubliceerd, tenzij je dit zelf hebt aangegeven. Contactgegevens behorende bij een vacature zijn alleen op te vragen door geregistreerde gebruikers via e-mail. Indien je een aanbod plaatst in de vrijwilligersbank geef je zelf aan of dit al dan niet anoniem gebeurt. Jouw contactgegevens zijn daarbij echter nooit zichtbaar op de website; geregistreerde contactpersonen kunnen reageren op het aanbod zonder dat zij de contactgegevens zien.
Verder verwerken wij jouw gegevens onder meer om je op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties”).
Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website kunnen verbeteren, de website kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.
Tot slot verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming van misbruik van de website en/of strafbare feiten en zodat wij adequaat kunnen reageren op jouw e-mails en klachten en klachten van derden over bijvoorbeeld de informatie die je plaatst op de website.

Het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties

Indien je daarvoor toestemming geeft (middels aanvinken in profiel), dan sturen wij je regelmatig een nieuwsbrief waarin wij je informeren over diverse onderwerpen. (afhankelijk van de aangevinkte opties). Je kunt te allen tijde aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Dit doe je eenvoudig door in je profiel de instellingen te wijzigen.
Verder sturen wij je per e-mail notificaties bij bepaalde handelingen, bijvoorbeeld indien een andere gebruiker reageert op een aanbod dat je op de website hebt geplaatst of wanneer jouw aangevraagde visitekaartje geaccordeerd wordt.
Tot slot kunnen wij per e-mail contact met je opnemen over de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Zo sturen wij je een e-mail voor het activeren van je profiel en kunnen wij je e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er aanpassingen of werkzaamheden aan de website zullen plaatsvinden.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vraag die je aan ons stelt (zoals het publiceren van een vacature). Indien wij jouw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd jouw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Houd er rekening mee dat als je reageert op een vraag of aanbod op de website en je gegevens verstrekt aan bijvoorbeeld een andere gebruiker, je daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

Inzage en correctie van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken en het recht om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen je in dat geval vragen je adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan dit privacystatement opgenomen. Je persoonsgegevens zijn ook via je eigen account aan te passen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij treffen passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. ZwolleDoet! maakt gebruik van een SSL certificaat waardoor het verzenden van persoonsgegevens via internet is beveiligd.

Verantwoordelijke en melding van de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in dit privacystatement is Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41022088.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites. Dit privacystatement is alleen van toepassing op de website www.zwolledoet.nl en de daarbij behorende subsites. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij raden je aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacystatement op die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

ZwolleDoet! behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en dit privacystatement van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website zal steeds de meeste recente versie van ons privacystatement worden opgenomen. Wij raden je dan ook aan het privacystatement van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij je proberen per e-mail te informeren. Dit privacystatement is voor het laatst aangepast op 16 januari 2014.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via onderstaande adresgegevens:
Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
Burgemeester Drijbersingel 11
8021 DA Zwolle
Tel: 038 – 4225200
Email: info@zwolledoet.nl