Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste? Omdat hij of zij ziek, gehandicapt, hulpbehoevend of verslaafd is? Dan weet jij als geen ander dat die zorg pittig kan zijn. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Steunpunt Mantelzorg staat voor je klaar.

Zwolle waardeert en ondersteunt mantelzorgers

Mantelzorgers die zorgen voor een zorg- of hulpvrager die in Zwolle woont, kunnen op ondersteuning en waardering van de gemeente Zwolle rekenen. Jaarlijks wordt de Dag van de Mantelzorg georganiseerd met allerlei activiteiten, in samenwerking met andere Zwolse partijen. Momenteel zet de gemeente Zwolle daarnaast ook in op training, advies, praktische ondersteuning, informatie en Individuele Waardering (in de vorm van waardebonnen) voor mantelzorgers.

De gemeente Zwolle heeft met deze extra inspanningen voor mantelzorgers als doel hen te waarderen en extra ondersteunen zodat overbelasting eerder wordt gesignaleerd en voorkomen. Steunpunt Mantelzorg is gespecialiseerd in mantelzorgondersteuning en geeft in opdracht van de gemeente de ondersteuning en waardering vorm.

Ben ik mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen (vaak) langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend, kennis of buur, die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Het gaat dan niet om gebruikelijke zorg, vrijwilligerswerk of zorg in het kader van een hulpverlenend beroep. Mantelzorg vraagt vaak veel tijd en kan in sommige gevallen voor psychische belasting zorgen.

Blijf op de hoogte

Wil jij niets missen van de waarderingsvormen voor mantelzorgers? Meld je dan aan als mantelzorger. Je hebt bij je aanmelding twee opties om uit te kiezen: op de hoogte blijven van alle vormen van waardering en ondersteuning (zoals de Individuele Mantelzorgwaardering, de Dag van de Mantelzorg met gratis activiteiten voor mantelzorgers en gratis ondersteuningscursussen/-trainingen) óf op de hoogte blijven van alleen de individuele mantelzorgwaardering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Zwolle via 038 - 422 5200 of mantelzorg@zwolledoet.nl.