Zorg goed voor uw vrijwilligers!

Maatschappelijke organisaties en (burger)initiatieven kunnen terecht bij ZwolleDoet! Bijvoorbeeld voor advies over:

- Hoe organiseren we de inzet van vrijwilligers?
- Met welke wetten en regels moeten we als vrijwilligersorganisatie rekening houden?
- Hoe komen we aan vrijwilligers?
- En, hoe maken we het vrijwilligerswerk zo interessant dat ze willen blijven?
- Wat kunnen we doen om aan vrijwilligers onze waardering te laten blijken?
- Hoe organiseren we de financiën van onze club, stichting of vereniging?

Ook worden vanuit het ZwolleDoet!-college trainingen georganiseerd. Deze zijn voor onder andere:
- Vrijwilligerscoördinatoren
- Bestuursleden
- Vrijwilligers

Het advies en de trainingen versterken vrijwilligersorganisaties. Ook ondersteunt en initieert ZwolleDoet! acties waarmee vrijwilligerswerk aantrekkelijker wordt en vrijwilligers zich gewaardeerd en empowered voelen. Op deze manier houden we vrijwilligerswerk aantrekkelijk en dragen we bij aan de ontwikkeling van de vrijwilligers(organisaties).