Netwerken

ZwolleDoet! is de verbindende schakel tussen alle Zwolse partijen. Door verschillende organisaties binnen bepaalde takken van sport te verenigen in netwerken, zijn we krachtiger en kunnen we samen meer dóen. Neem bijvoorbeeld het Platform Maatjesinitiatieven, dat een compleet overzicht biedt van alle maatjesprojecten in de stad. Bovendien wisselen de betrokken organisaties binnen een netwerk kennis en informatie uit. Hierdoor hoeft niemand het wiel opnieuw uit te vinden en ontstaan de perfecte omstandigheden voor kruisbestuiving en dwarsverbanden.
 

Platform Maatjesinitiatieven Zwolle

Zwolle telt heel wat maatjesprojecten. Mensen die wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken, worden gekoppeld aan een maatje. In totaal gaat het om ruim twintig actuele professionele projecten.
De organisaties achter deze projecten hebben de handen ineen geslagen en zich verenigd in Het Platform Maatjesinitiatieven Zwolle.

Het platform wil de toegang tot vraag en aanbod verbeteren en de kwaliteit van dienstverlening waarborgen. Daardoor zijn de maatjesprojecten beter te vinden, wordt ‘maatje zijn’ gezamenlijk gepromoot, vallen mensen niet meer tussen wal en schip, komen passende matches tussen hulpvragers en vrijwilligers tot stand en worden wachtlijsten verminderd. Bovendien biedt het platform organisaties de mogelijkheid om informatie uit te wisselen, zodat ze van elkaars kennis en ervaring profiteren. Meer weten over het platform? Neem contact op met Vrijwilligerscentrale Zwolle of kijk op www.maatjeszwolle.nl.
 

Vrijwilligerscoördinatoren in de zorg

Ongeveer twee keer per jaar nodigt de Vrijwilligerscentrale de vrijwilligerscoördinatoren van de verschillende zorginstellingen in Zwolle uit voor een netwerkbijeenkomst. Het gaat om organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie en vrijwillige thuiszorg.
Het overleg is bedoeld om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en deskundigheidsbevordering. De deelnemende coördinatoren dragen zelf gewenste onderwerpen aan. Denk hier bij aan:

  • Grenzen van vrijwilligerswerk
  • Plaats in de organisatie
  • Waarborgen begeleiding vrijwilligers / Deskundigheidsbevordering personeel
  • Bijzondere vrijwilligers
  • Praktische samenwerkingsmogelijkheden
Meer informatie: Neem contact op met Odelia Otten.

Algemene Hulpdienst

De Algemene Hulpdienst is een samenwerkingsverband van diverse organisaties, die allemaal verschillende diensten aanbieden waar Zwollenaren een beroep op kunnen doen. Het geheel wordt aangestuurd door een coördinator Informele Zorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Door middel van de inzet van vrijwilligers worden de hulpvragen opgelost. De ene keer gaat het om een lift naar het ziekenhuis, een andere keer om wekelijkse hulp bij de boodschappen en in weer een ander geval kan het gaan om hulp bij een verhuizing, bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie zelf slecht ter been is.

De hulpvragen komen allemaal binnen bij Buurthulp Zwolle van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! Bij iedere klus  wordt gekeken bij welke aangesloten organisatie die het beste past. Wat ook kan, is dat de klus door vrijwilligers van méérdere organisaties wordt opgepakt. In dat geval wordt er onderling afgesproken welke organisatie de coördinatie doet.

De aangesloten organisaties zijn Stichting Present, HulpRbij (Landstede), RIBW, Buurthulp Zwolle (Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!), Maatjes Zwolle, Rode Kruis, WijZ, ’t Schuurtje van Zuid (Frion), Stichting Karwij en de Gemeenschapskringen (Diaconaal Platform Zwolle).

Bekijk ook het dienstenaanbod van de Algemene Hulpdienst.

Meer weten over de Algemene Hulpdienst? Neem contact op met Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!