Over ons

Een verbonden en krachtige stad

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! streeft naar een verbonden en krachtige stad waarin alle Zwollenaren en Zwolse organisaties participeren. Vrijwillige inzet, mantelzorg, informele zorg en maatschappelijk betrokken ondernemen spelen daarin een belangrijke rol.

Voor iedereen die dóet

Wil jij je handen uit de mouwen steken, meedenken met een vrijwilligersorganisatie, sparren over maatschappelijke ontwikkelingen in de stad of kun je juist iemand gebruiken die jou of jouw organisatie helpt? Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! slaat een brug tussen al die organisaties en enthousiaste en betrokken mensen die iets willen dóen.

Voor wie?

  • (Potentiële) vrijwilligers
  • Mantelzorgers
  • Hulpvragers
  • Actieve burgers in informele netwerken
  • Maatschappelijke organisaties
  • Bedrijven
  • Scholen
  • Keten- en samenwerkingspartners

Activiteiten van ZwolleDoet!

Vrijwilligerscentrale

Heb je een bepaalde expertise, hobby of interesse? Bied jouw kennis en ervaring aan via de Vrijwilligersbank of reageer op vacatures uit de Vacaturebank. Omgekeerd kun je hier ook vrijwilligers vinden. Daarnaast vind je hier meer informatie en verdieping met betrekking tot vrijwilligerswerk, het beleid op het gebied van vrijwilligerswerk, het vinden en binden van vrijwilligers en over de keuze van vrijwilligerswerk. www.vrijwilligerscentralezwolle.nl

Maatschappelijke Stage

Zoek je een leuke en uitdagende MaS-plek? Of ben je als docent of stagebieder actief met de Maatschappelijke Stage (MaS)? Alle relevante info en vacatures vind je bij Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! www.maszwolle.nl

ZwolleDoet!-college

Het ZwolleDoet!-college voor vrijwillige inzet en mantelzorg biedt cursussen en trainingen voor individuele vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, bestuursleden en andere maatschappelijk actieve Zwollenaren. Het aanbod wordt gevormd door diverse Zwolse organisaties, waaronder Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet!
Denk daarbij aan workshops over de inzet van sociale media, grenzen stellen aan de hulp die je een ander geeft, presenteren voor groepen, vaardigheden voor penningmeesters en inspiratie op het gebied van het vinden en binden van vrijwilligers.
Behoefte aan verdieping, persoonlijke groei of praktische tips? Of wil je juist als trainer jouw kennis en ervaring delen? Meld je aan bij het ZwolleDoet!-college. www.zwolledoetcollege.nl

Beursvloer

Wat is de maatschappelijke waarde van jouw bedrijf? Je ontdekt het op Beursvloer Zwolle, de plek waar ondernemers en maatschappelijke organisaties producten en diensten ruilen. www.beursvloerzwolle.nl

Informele zorg

Hulp komt soms uit een onverwachte hoek. Wellicht heb je behoefte aan gezelschap of wil je samen met een coach je sociale netwerk uitbreiden. Er zijn getrainde vrijwilligers die je daarbij kunnen helpen. Andersom kun je als vrijwilliger altijd hulp bieden. www.informelezorgzwolle.nl

Mantelzorg

Zorg jij voor een naaste? Omdat die ziek, gehandicapt, hulpbehoevend of verslaafd is? Mantelzorg van Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! staat voor je klaar met een luisterend oor, hulp van vrijwilligers en voorlichting. www.mantelzorgzwolle.nl

Maatjes

Twee mensen die samen iets ondernemen dat zij beiden leuk of nuttig vinden. Dat is de essentie van de diverse maatjesprojecten die Zwolle kent. Bijvoorbeeld Nederlands leren, oefenen met zelfstandig reizen of je sociale netwerk uitbreiden. www.maatjeszwolle.nl

Terminale zorg

Afscheid nemen van een dierbare brengt zorg en verdriet met zich mee. Dat verdriet kunnen onze coördinatoren en vrijwilligers niet wegnemen. Wel een deel van de zorg. www.terminalezorgzwolle.nl

SamenZwolle

SamenZwolle.nl is een digitaal platform  om je activiteiten, vacatures, hulp- en klusvragen van jouw vereniging, stichting of initatief breed onder de aandacht te brengen in Zwolle. SamenZwolle brengt Zwolse initiatieven en maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen actief in beeld. Heb je zelf ergens hulp bij nodig , of organiseer je zelf een leuke activiteit? Ook dat kun je kwijt op SamenZwolle.nl. Het is een snel groeiend bestand van actieve mensen en organisaties. Ga naar www.samenzwolle.nl en doe ook mee!

Volg ons!

Volg Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! op Facebook (Vrijwilligerscentrale Zwolle DOET) en Twitter (@zwolledoet).

ZwolleDoet! en is aangesloten bij:

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland);
Movisie (kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling);
Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorgers en steunpunten mantelzorg en vrijwillige thuiszorgorganisaties);
VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg);
Vosvi (Vereniging Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet)