Steun ZwolleDoet!

Wil je de stichting ZwolleDoet! financieel ondersteunen? Mede dankzij bijdragen kan ZwolleDoet! zich inzetten voor vrijwilligers, mantelzorgers, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning.

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL72 RABO 0150 90 92 25. Alvast hartelijk dank voor je steun.

(Zou je zo vriendelijk willen zijn om in de omschrijving te benoemen dat het om een gift gaat, eventueel met toelichting.)

Heb je vragen? Neem dan contact op met ZwolleDoet!.

Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! is door de Belastingdienst als een ANBI-stichting (algemeen nut beogende instelling) aangemerkt.