terug
ZwolleDoet Logo

Regelzaken en voorzieningen, waar kun je wat vinden?

Soms kun je door de bomen het bos niet meer zien, word je van de een naar de ander gestuurd en is het lastig om te weten met wat je bij wie moet zijn.

Vastgelopen in het regelen van zorg

Het regelen van zorg kan er onoverzichtelijk en lastig zijn. Je hebt vaak te maken veel verschillende organisaties ieder met eigen voorwaarden en eigenschappen. Daarnaast zijn er veel verschillende wetten, regelingen en voorzieningen rondom thema's als:

 • mantelzorgwaardering
 • vervangende zorg (respijtzorg)
 • combinatie werk en zorgen voor een naaste
 • woningaanpassingen
 • aanvullende hulp thuis

Situatie afhankelijk

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg, daarnaast is iedere situatie uniek en dus ook je aanspraak op vergoedingen. Het is lastig om hier een algemene opsomming van te maken. Binnen de zorg heb je bijvoorbeeld te maken met verschillende wetten waar je afhankelijk van kan zijn, zoals:

 • zorgverzekeringswet
 • wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • jeugdwet
 • wet langdurige zorg (WLZ)
Afhankelijk van wat jij nodig hebt aan zorg kan je gebruik maken van deze verschillende wetten. In sommige gevallen heb je te maken met meerdere wetten en dat kan erg verwarrend zijn.

Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars. De zorgverzekering vergoedt o.a. verzorging en verpleging thuis (thuiszorg) en reguliere zorg van bijvoorbeeld een huisarts, het ziekenhuis en de apotheek. Je bent verplicht een basispakket van een zorgverzekering te hebben. Daarnaast ben je vrij om een aanvullende verzekering af te sluiten. Binnen aanvullende verzekeringen zijn soms vergoedingen ter vervanging van je mantelzorgtaken opgenomen. De wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in de uitvoering van de zorg.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen. Als daarbij hulp of ondersteuning nodig is, kan je hulp vragen bij het sociaal wijkteam van onze gemeente in Zwolle. Zij zijn de eerste ingang om ondersteuning thuis te krijgen. Ook jij als mantelzorgers kan een beroep doen op de WMO. Je kunt bij het sociaal wijkteam terecht voor vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, (taxi)vervoer, dagbesteding en woningaanpassingen. Ook kunnen zij vragen rondom vervangende zorg voor je beantwoorden. Zo kan je er even tussenuit om weer op adem te komen met als doel om de zorg langer vol te kunnen houden. Want tijd voor jezelf is erg belangrijk!

Jeugdwet

De Jeugdwet valt onder de gemeente. Deze wet is ingericht voor jongeren onder de 18 jaar met een (chronische) ziekte, opgroeiprobleem of beperking. Binnen deze wet zijn regelingen rondom vervoer, begeleiding en behandeling specifiek geregeld voor deze leeftijd. Als jij voor iemand onder de 18 jaar zorgt mag je de gemeente vragen om hulp zodat jij de zorg langer vol kan houden.

Wet langdurige zorg (WLZ)

De WLZ is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Denk hierbij aan mensen met een ernstige beperking of psychische problematiek. De wet is ingericht om zorg in een instelling te kunnen ontvangen. Maar er zijn ook mogelijkheden om zorg uit de Wlz thuis te ontvangen. Dit kan alleen als het verantwoord is om thuis zorg te krijgen en als de kosten niet hoger zijn dan wanneer iemand in een instelling is opgenomen. De indicatie voor Wlz moet aangevraagd worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Mantelzorgwaardering

Er bestaan verschillende vormen van mantelzorgwaardering. Van het aanbieden van activiteiten tot een cadeaukaart. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Sommige gemeenten geven een geldbedrag, andere organiseren een activiteit of laten de waardering op een ander manier merken. De gemeente Zwolle voorziet in zowel trainingen, activiteiten als ook in een cadeaukaart. Lees meer over mantelzorgwaardering.

Al met al zijn er dus veel dingen waar je rekening mee moet houden! We snappen daarom heel goed dat het soms fijn is als er even iemand met je meekijkt en weet hoe het in Zwolle geregeld is. Voor al die dingen, maar ook wanneer je vastgelopen bent of ergens niet zo'n goede ervaring hebt opgedaan kun je terecht bij Kristel. Zij is onze mantelzorgmakelaar en weet als geen ander hoe lastig wetten en regelingen soms zijn.

        Deel deze pagina