terug
ZwolleDoet Logo
In verband met het coronavirus volgt ZwolleDoet! de richtlijnen van het RIVM. Wij zijn nog steeds bereikbaar voor al je vragen over vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg. Lees meer informatie in ons nieuwsbericht! lees meer

DOCK24 - participatie in Zwolle

Iedere persoon is anders, heeft andere wensen en kansen gekregen en leeft onder andere omstandigheden. Niet iedereen is voldoende in staat om op eigen kracht sociaal en maatschappelijk mee te kunnen doen. DOCK24 is het startpunt in Zwolle voor sociale en maatschappelijke participatie voor mensen vanaf 16 jaar die het om welke reden dan ook even niet lukt mee te komen in de maatschappij. DOCK24 wordt uitgevoerd door Travers Welzijn en ZwolleDoet! in samenwerking met de gemeente Zwolle, het onderwijs, maatschappelijke partners en het maatschappelijk voorveld.

Jouw route

Dat kan betekenen dat je thuis zit zonder uitzicht op werk of studie en ondersteuning wilt bij het vinden van jouw mogelijkheden. Je wilt je ontwikkelen en weer meedoen, maar weet niet hoe. Samen met een coach ga je op zoek naar wat jij nodigt hebt en maak je een plan waarmee je aan de slag kan met jouw vraag.

Iedere route die een deelnemer met een coach samenstelt is uniek. Er wordt gebruik gemaakt van het aanbod in de stad om een traject passend te maken voor de persoon. Het gaat daarbij om verschillende cursussen, scholingsmogelijkheden, (werk)ervaringsplekken en stages. Dit doet DOCK24 in samenwerking met het online platform SamenZwolle. Jouw route is op maat gemaakt, op een plek in Zwolle die daarbij past.

Jongeren

Voor jongeren is er een speciale jongerenroute. Een persoonlijke routeplanner met doelen zodat je op je eigen manier en tempo jouw talenten kunt ontdekken en je kunt voorbereiden op een vervolgstap, zoals een opleiding, betaald werk of dagbesteding.

Daginvulling

In samenwerking met SamenZwolle ondersteunt DOCK24 inwoners ook bij het vinden van een daginvulling. Voorheen was dat dagbesteding, vanaf 2019 heet dit in Zwolle Goede dagen en perspectief. Daarbij wordt met de inwoner verkend of er een passende plek is te vinden binnen het maatschappelijk voorveld. Als intensievere begeleiding nodig is, wordt doorverwezen naar zorgpartners.

Contact

Wil je meer informatie over DOCK24? Kijk op www.dock24.nl of mail naar info@dock24.nl.

Deel deze pagina