terug
ZwolleDoet Logo

BestuurdersCentraal Zwolle

Zwolle is een stad waar veel vrijwilligers én organisaties actief zijn. Die actieve betrokkenheid willen we onderhouden en blijven stimuleren. Daarom bundelen we de kracht van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen in een lokaal netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld: BestuurdersCentraal Zwolle.

BestuurdersCentraal is een lokaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen. Al deze partijen werken samen met hetzelfde doel: ondersteuning aanbieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen en de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen.

Kennis én ervaring binnen Zwolle delen

Besturen in deze tijd vraagt naast het voortdurend inspelen op veranderingen, steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid, communicatie, social media en ICT. Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in Zwolle. Met BestuurdersCentraal Zwolle zetten we een netwerk op van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers en onderwijs uit Zwolle. Deelnemers kunnen hun vragen delen én aangeven welke kennis, ervaring en expertise zij zelf in kunnen zetten om anderen te helpen.

  • BestuurdersCentraal Zwolle is een lerend netwerk waarin bestuurders relevante kennis halen én delen.
  • BestuurdersCentraal Zwolle brengt mensen bijeen en zorgt voor ontmoeting en verbinding, zodat zoveel mogelijk kennis gedeeld kan worden en mensen elkaar kunnen inspireren.

Drie onderdelen

BestuurdersCentraal Zwolle bestaat uit drie onderdelen:

  • Inspiratiesessies & netwerkbijeenkomsten: meerdere malen per jaar, georganiseerd door ZwolleDoet!
  • Training & kennisuitwisseling
  • Expert Poule: deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als trainer, coach of adviseur om met jou mee te denken.

De Experts

Bekijk hieronder de experts van BestuurdersCentraal Zwolle en lees hoe zij zich voor jouw organisatie in kunnen zetten.

Advies nodig?

Heeft jouw organisatie een probleem of (bestuurlijk) vraagstuk waarbij je advies kunt gebruiken? De experts van BestuurdersCentraal Zwolle delen graag hun kennis om besturen te ondersteunen bij hun taken. Neem contact op met Odelia Otten via odelia@zwolledoet.nl.

Ook in 6 andere gemeenten (Dalfsen, Deventer, Borne, Hellendoorn, Twenterand, Hardenberg) in de provincie gaat men aan de slag met BestuurdersCentraal. Op die manier kunnen we ook provinciaal kennis delen en een netwerk bouwen. Hierin werken we samen met en worden we ondersteund door NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Deel deze pagina