terug
ZwolleDoet Logo
In verband met het coronavirus volgt ZwolleDoet! de richtlijnen van het RIVM. Wij zijn nog steeds bereikbaar voor al je vragen over vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg. Lees meer informatie in ons nieuwsbericht! lees meer

Bestuurdersnetwerk

Zwolle is een actieve stad. Van de grotere steden heeft Zwolle met 62 procent met afstand het hoogste aandeel vrijwilligers! Die actieve betrokkenheid willen we onderhouden en blijven stimuleren. Tegelijkertijd merken we dat vrijwilligersorganisaties tegen dezelfde problemen aanlopen en het lastig vinden om vrijwilligers en bestuursleden te vinden. Daarom bundelen we de kracht van diverse organisaties in een lokaal netwerk waarin kennis en ervaring worden gedeeld.

BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraal is een lokaal, regionaal en provinciaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen die samenwerken om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen. Besturen in deze tijd vraagt steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid, communicatie, social media en ict. Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in de maatschappij, bijvoorbeeld bij bestuurders zelf, bij ondernemers en in het onderwijs. Het ontsluiten en delen van deze kennis kan besturen ondersteunen en hun taken verlichten en leidt daarnaast tot verhoging van de kwaliteit in besturen en hun organisaties.

BestuurdersCentraal Zwolle

In het voorjaar van 2020 is de draagvlakenquête BestuurdersCentraal uitgezet onder vrijwilligersorganisaties in Zwolle. Daaruit bleek dat veel vrijwilligersorganisaties dezelfde uitdagingen tegenkomen, zoals het werven van bestuursleden en vrijwilligers, verjonging, fondsenwerving en vrijwilligersmanagement. Bekijk onderaan deze pagina de handout voor een samenvatting van de uitkomsten.

Maar liefst 68% van de respondenten gaf in de enquête aan het nuttig te vinden om kennis en ervaring te delen met andere bestuurders. Daarom gaan we in een nieuw bestuurdersnetwerk aan de slag om kennis en aanwezige deskundigheid in de stad te bundelen en in te zetten, om efficiënter te werken en verbindend en faciliterend op te kunnen treden.

Wat houdt het bestuurdersnetwerk in?

Met BestuurdersCentraal Zwolle zetten we een netwerk op van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers en onderwijs uit Zwolle. Deelnemers kunnen hun vragen delen én aangeven welke kennis, ervaring en expertise zij zelf in kunnen zetten en delen met anderen.

  • Training & kennisuitwisseling
  • Expert Poule: deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als trainer, coach of adviseur om met jou mee te denken.
  • Inspiratiesessies & netwerkbijeenkomsten: meerdere malen per jaar, georganiseerd door ZwolleDoet!

Wil jij je kennis en expertise delen? Dit kan al door een eenmalig gesprek te voeren met een bestuur of door een training aan te bieden. De mate van inzet is aan jou. Of heb je een bestuurlijke hulpvraag? Ook dan kun je bij het netwerk terecht!

Meld je aan!

Ben je bestuurder en wil je graag deel uitmaken van het bestuurdersnetwerk? Of heb je een vraag of aanbod wat interessant kan zijn? Neem dan contact op met Odelia via odelia@zwolledoet.nl.

Handout uitkomsten BestuurdersCentraal Zwolle

Ook in 4 andere gemeenten in de provincie gaat men aan de slag met BestuurdersCentraal en op die manier kunnen we zelfs provinciaal kennis delen en een netwerk bouwen. Hierin werken we samen met en worden we ondersteund door NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Deel deze pagina