terug
ZwolleDoet Logo

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen, MBO, is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten of netwerken in de lokale samenleving. (Bron: MVO Nederland)

Waarom maatschappelijk betrokken ondernemen?

Ondernemen wordt steeds vaker gezien als oplossing voor veel (sociale en maatschappelijke) problematiek of uitdagingen: verbeter de wereld, begin een bedrijf. Steeds meer ondernemers zien het oplossen van maatschappelijke problemen als het doel van hun bedrijf: ze willen sociaal-maatschappelijke impact creëren. Sociale ondernemingen zijn hiermee een sterk groeiende groep en een trend waar men niet meer omheen kan. Het onderwerp spreekt jonge startende ondernemers aan én mensen die een succesvolle carrière achter de rug hebben. Bovendien is er interesse vanuit bestaande bedrijven die al ‘succesvol’ zijn, die nu iets willen doen voor de maatschappij, of samenwerking willen verkennen met sociaal ondernemers.

Hoe wordt mijn onderneming maatschappelijk betrokken?

Dit kan op heel veel verschillende manieren. In Zwolle zien we al heel veel mooie initiatieven ontstaan. Ook bij de gemeente is hier aandacht voor, in het coalitieakkoord is zelfs expliciet aandacht voor social enterprises. Kortom de komende tijd zullen er vast nog veel meer maatschappelijke initiatieven vanuit het bedrijfsleven gaan ontstaan.

Wil je weten wat jouw onderneming kan doen of bij welke initiatieven je bijvoorbeeld al kunt aansluiten? Maak een afspraak met Justin of Odelia, zij zijn helemaal op de hoogte van de mogelijkheden. Daarnaast organiseren wij jaarlijks Beursvloer Zwolle. Op deze avond kun je een eerste stap zetten in het maatschappelijk betrokken ondernemen.

                Deel deze pagina