terug
ZwolleDoet Logo

Wetten & Regels

Vrijwilligerswerk doen is leuk en belangrijk! Om dit alles goed te laten verlopen gelden ook voor dit werk een aantal wetten en regels: van arboregels tot belasting. Wij geven de belangrijkste.

Vergoeding voor vrijwilligers.

​Als organisatie ben je niet verplicht om vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te geven. Veel organisaties geven hun vrijwilliger wel een vergoeding waarin reiskosten en andere onkosten zijn verwerkt. Ook kiezen veel organisaties ervoor om alle vrijwilligers een vaste vergoeding te geven. De vaste onkostenvergoeding voor vrijwilligers heeft het voordeel dat de administratieve lasten voor organisaties en vrijwilligers worden beperkt.

Veilige arbeidsomstandigheden.

De Arbowet geldt soms bij vrijwilligerswerk. Namelijk als er serieuze risico’s zijn. Bijvoorbeeld als je als vrijwilliger werkt met gevaarlijke stoffen. De Arboregels voor jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden ook voor vrijwilligersorganisaties.

Nieuwe privacywetgeving.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking gezet. Alle vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een strategie te hebben over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. De wet kent drie belangrijke thema’s:

 • Het bewaren van persoonsinformatie.
 • Het beschermen van persoonsinformatie.
 • Het melden van datalekken.

Verzekeringen.

Stel er is sprake van schade, diefstal of vernieling van eigendommen tijdens het het doen van vrijwilligerswerk. Hoe zit het dan met de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)?

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

In het algemeen geldt:

 • Onderzoek eerst of de situatie onder je eigen verzekeringen valt.
 • Zo niet, vraag de organisatie waar je werkt hoe zij de verzekering van vrijwilligers heeft geregeld.
 • Tot slot kunt je nagaan of de situatie onder de collectieve verzekering valt die de gemeente, waar je woont of vrijwilligerswerk verricht, heeft afgesloten.

Wilt je weten hoe het bij de organisatie waar je voor werkt is geregeld? Vraag het aan Odelia.

      Deel deze pagina