terug
ZwolleDoet Logo
In verband met het coronavirus volgt ZwolleDoet! de richtlijnen van het RIVM. Wij zijn nog steeds bereikbaar voor al je vragen over vrijwilligerswerk, mantelzorg en informele zorg. Lees meer informatie in ons nieuwsbericht! lees meer

Adresgegevens
Stichting vrienden van Zorgspectrum Het Zand
Hollewandsweg 17,
8014 BE Zwolle

vriendenvanhetzand@gmail.com


Stichting vrienden van Zorgspectrum Het Zand

Organisatie Buiten Zwolle

De Stichting 'Vrienden van Zorgspectrum Het Zand' ( hierna: SVHZ) dankt haar bestaan aan giften van tevredenheid (oud-)cliënten, familieleden en andere naasten over de zorg die Het Zand zijn bewoners al sinds jaar en dag biedt. Ook van bedrijven en, serviceclubs worden schenkingen ontvangen.

De gedoneerde gelden worden beheerd door de SVHZ. Alle giften en legaten die de SVHZ ontvangt zijn voor de gever aftrekbaar van de belasting en vrij van schenkingsrecht, omdat de SVHZ een ANBI-status heeft. De gelden komen volledig ten goede aan projecten of activiteiten die door de SVHZ financieel worden ondersteund. Voorwaarde hiervoor is dat ze niet, of niet geheel, uit het reguliere budget kunnen worden bekostigd. Ze betekenen dus altijd iets extra's voor de bewoners. Wanneer een schenker een specifieke bestemming voor de gift heeft aangegeven, dan wordt daar natuurlijk rekening mee gehouden. Om een indruk te geven van de besteding van de gelden: in de afgelopen jaren heeft SVHZ onder meer de realisering of aanschaf (mede) mogelijk gemaakt van: - de inrichting van de binnenplaats van De Oude Mars; - uitstapjes en (boot)vakanties voor cliënten; - inrichting Hospice Lotus; -;inrichting droomkamer Weijtendaal; - Braintrainer. In de jaarberichten worden alle bestedingen in betreffend jaar vermeld.

Locatie op de kaart

Aan de slag!

Andere interessante vacatures

bekijk alle vacatures
Deel deze pagina